Byastämma gillen

Som har pågått från år 1816 samt är fortfarande kvar på enskilda så kallade rotar, men borta på del rotar. Det är flera byar som slagit sig tillsammans, från 10 till 20. Att karlarna samlade sig hos den, som var bymannen han skulle ha det gillet tre år efter varandra, i del rotar var det, samt är ännu Påskafton, i andra rotar den 1 Maj. Eller sände bymannen bud samt bestämde en dag när det passade. Där bestämdes vilken dag när de skulle ha ut kreatur på bete, samt öppna fördämningar på såddammar. Kvarndammar, vem som skulle hålla byatjur ett år, priset bestämdes på, samt den afgående bymannen vem som skulle har den sedan, der som sådana gillen finnas kvar, är endast ett år nu, förr när de var samlade 1 storsup sedan blev de bjudna på mat en fjäring rågbröd samt ost, korv, kött, fläsk i händerna som de satt att suparna blev så många att de gick på alla fyra hem. Men nu är det storkalas, men ingenting förrättas annat än den som skall ha gillet året derpå. Tiden utsatt att samlas klockan 5 på e.m.

Odensjö socken. 1937 Upptecknat av Frans Johansson, Åsen. Berättat av Byamännen.

Byastämmor

Byastämman var ett sätt för att bönder och grannar att komma överens om gemensamma ärenden som gärdsgårdar, fiske osv.

På några platser i socknen finns det fortfarande kvar på andra dog det ut. Idag är det mer ett tillfälle att få träffa grannarna för ett gemensamt kalas.

Här bredvid kan du läsa hur Frans i Gårdshult minns att byastämmogillena gick till.  

Om du vill läsa Odensjö/Björkenäs/Löcknas protokoll från 1911 - så hittar du dem i pdf-filen nedan.


Odensjö och Lökna byastämmoprotokoll 1911 - .pdf