Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Linné har finansierat vårt projekt i Odensjö Hembygdspark. Projektet består av en naturlekplats som gagnar barn och unga i Odensjö socken och västra delen av Ljungby kommun, men ocskå bidragande till utveckling av motorik och lek med naturmaterial.

ODENSJÖ HEMBYGDSFÖRENING

Odensjö hembygdsförening är en aktiv del av föreningslivet i Odensjö socken. Bygdens historia är både en länk bakåt och resurs för att skapa liv och verksamhet i bygden.

Vi driver bland annat Odensjö hembygdspark, ett kombinerat hembygdsmuseum och rekreationsområde, som på somrarna är full av aktiviteter med egen badbrygga. Där driver vi också ett våffelcafé där nya och gamla sockenbor ungås med de som väljer Odensjö som sitt sommarviste.

Vi försöker också bevara och dokumentera berättelsen om en bygd som är  i ständig förändring. Bland annat med återkommande utställningar om livet i bygden.

Hembygdsparkens utställningsdel  hålls öppen alla söndagseftermiddagar under sommaren (söndagen efter midsommar – sista söndagen i augusti) då vi har vår våffelservering.

Vill ni veta mer om vad föreningen gjort genom åren så klicka gärna vidare till den historik som vi tog fram i samband med vårt 50-jubileum.

Kom och var med och jobba med oss, med allt från praktiskt arbetet med t.ex byggnadsvård och aktiviteter i parken till skrivande om livet på landet.

Bli medlem nu! Se info i sidospalten. 3 års medlemskap kostar 200 kronor.  Då får du också möjlighet att vara med på våra spännande årsmöten.

STYRELSEN

Ordförande:
Ola Hemström, Odensjö

Kontaktperson:

Jenny Svensgård, Gällestorp Lövhultet.
epost: huskultur@hotmail.com
tel 0735 46 30 44
Sekreterare:
Ellen Svensgård, Vekadal
Ledamöter:
Billy Björk, Löckna
Lars-Ingvar Larsson, Odensjö                                                                                    Kerstin Nilsson, Odensjö
Jenny Svensgård, Gällestorp Lövhultet
Ellen Svensgård, Vekadal

Bli medlem!
3 års medlemskap kostar 200:-
Sätt in 200:- på Bankgiro 371-7543
Ange namn och adress.
Sen är du medlem.
Välkommen!