ODENSJÖ JAKTVÅRDSFÖRENING

Odensjö Jaktvårdsförening bildades i november 1933 och föreningens ändamål var att bedriva god jaktvård, stävja tjuvskytte, efterhålla skadliga rovdjur, lösa hundar och kringstrykande katter mm.

Föreningens marker sträcker sig i söder från delar av Loftsgård och Dyhults byar till Vret och Löckna i norr mot Hallandsgränsen med sjön Unnen i väster (med undantag av del i Moanäs by) och Bolmen i öster som naturliga gränser med en areal av 3108 hektar.

Småviltsjakten bedrivs oftast var by för sig till skillnad från älgjakten som bedrivs över hela föreningens marker.

 Älgjakten är den jaktform som samlar mest folk då barn och respektive är med, och som har blivit en hemvändarvecka.
Stora insatser görs inom älgjakten i form av övningsskytte, tornbygge, röjning av pass och ett bevis på detta är det nybyggda och rationella älgslakteriet i Röshult som erfordrade hundratals ideella timmars arbete vilket gagnar en god sammanhållning inom föreningen

STYRELSEN

Ordförande:   
Rasmus Nilsson, Halmstad

Sekreterare: 
Andreas Ekstrand, Odensjö

Kassör:            
Svante Nilsson, Odensjö

Vice ordförande:
Mikael Gunnarsson, Björkenäs
Ledamöter:    
Anton Wretkvist, Vret
Anette Rydén, Odensjö
Jesper Johansson, Odensjö