LRF är organiserat i 1 051 lokalavdelningar över hela landet. Varje lokalavdelning leds av en styrelse som väljs på lokalavdelningens årsmöte.

Odensjös lokalförening som består av 80 medlemmar brukar anordna ett antal föreningsaktiviteter varje år. Återkommande varje år är havsfiskeresan till Råå. Andra aktiviteter har varit cykelturer då man har besökt olika platser i socknen och pysseldagen i november då man kan göra en adventskrans att hänga på dörren.

STYRELSEN

Ordförande: Klas Nilsson        
tel 070 5225228   
klas@lidhultsror.se


Vice ordf.  Per Rubin            
tel 035 92087      
lokna.camping@telia.com


Kassör: Sven Nilsson        
tel 025 92030      
ringagarden@hotmail.com


Sekreterare: Reimer Nilsson    
tel 070 5792084
v.vret@alfa.telenordia.se


Övr. ledamöter: Kerstin Nilsson    
tel 070 5592050  
ringagarden@hotmail.com


Lars-Göran Lönn
tel 035 93065      
lars-goran.lonn.@lby.se

Erik Rubin            
tel 070 2689794  
lokna.camping@telia.com


Medlemsansv.:  Reimer Nilsson