ODENSJÖ SKYTTEFÖRENING

Föreningen bildades år 1899 av kantorn och skolläraren C.A. Ahlgren, som även var ordförande för föreningen i 3 år.
Verksamhetens höjdpunkt var under krigsåren.

Älgbanan som föreningen lät bygga 1971 används flitigt för bl.a. licenstagande av jägarexamen och används varje år för godkänd skjutning inför älgjakten.

STYRELSEN

Ordförande:
Mikael Gunnarsson, Björkenäs
Sekreterare:
Hans Roth, Odensjö
Kassör
Joakim Sålebo, Bolmen
Ledamöter:
Jan Arvidsson, Byholma
Mikael Eriksson, Röshult
Göran Larsson, Moanäs
Anders Johansson, Dyhult
Suppleanter:        
Lars-Ingvar Larsson, Odensjö
Conny Eliasson, Hult