Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Linné har finansierat vårt projekt i Odensjö Hembygdspark. Projektet består av en naturlekplats som gagnar barn och unga i Odensjö socken och västra delen av Ljungby kommun, men ocskå bidragande till utveckling av motorik och lek med naturmaterial.

Odensjö Sockenråd

Vad gör Sockenrådet i Odensjö egentligen?
Frågorna är många och alla har nog sina egna synpunkter på vad vi gör och inte gör. Därför vill vi försöka förklara vad vi arbetar med och varför vi tycker vi skall ha kvar Sockenrådet.

”Föreningen skall verka för och främja en positiv samhällsutveckling i Odensjö socken, i syfte att skapa och vidmakthålla en levande landsbygd.” Stadgarna §2.

Vad betyder denna paragraf egentligen? Det betyder bl.a. att Sockenrådets primära uppgift är att arbeta för att vår landsbygd inte förvandlas till en glesbygd som dör ut. Vi har ett ansvar gentemot familjer med små och stora barn, ungdomar och äldre samt sommarstugeägare och turister. Därför består vårt arbete med att verka för att behålla skolor, vårdcentraler, inköpsmöjligheter samt aktiviteter i vårt närområde. Det handlar om att vi skall vara en länk mellan boende, föreningar samt näringsliv i socknen och myndigheter och i synnerhet Ljungby kommun.  

Vi arbetar också med hur vi i framtiden kan livnära oss på lantbruk, skogsbruk och att ha ett aktivt näringsliv i bygden. Därutöver kommer vi att deltaga aktivt i bygdens föreningsaktiviteter och inleda ett samarbete för att stötta föreningarna i deras arbete. Dessutom samarbetar vi mer intensivt med Ljungby kommun och andra föreningar på vår västra del av Bolmen.

Skall vi ha kvar Sockenrådet?
Ja, vi tycker nog att ett aktivt Sockenråd har sin plats i bygden. Samhället utvecklas i en så snabb takt att vi behöver alla krafter för att vår bygd kan vara med i de stora besluten om vår bygd.
 
I dagens moderna samfund, kan ordet Sockenråd också verka väldigt gammaldags. Många blir tveksamma till att ställa upp i föreningen för att de kanske inte vet hur intressant och roligt det är att vara med. Många socknar väljer därför att kalla sitt sockenråd för Utvecklingsförening, Företagsförening etc. just för att locka till sig ledamöter till föreningen, isär de unga.

Vi i Odensjö behåller namnet, för att vi tycker gammalt och nytt hör ihop. Vårt arbete är ju inte bara att utveckla landsbygden, utan också stötta och värna om våra traditioner i Odensjö.

Uppgifterna är många och därför behöver vi fler som aktivt vill deltaga i Sockenrådet. Meningen med Sockenrådet är ju till dels också, att vi som bor här i socknen, kan ha det bra och leva gott i framtiden.

Styrelsen

Ordförande:
David Salomonsson
Torarp
Telefon: 070-273 8646
E-post:
torarp@home.se

Kassör:
Göran Nennefors
Loshult
Telefon: 070-339 1953
E-post:
goran@nennefors.se 

Sekreterare:
Kerstin Lindestam
Västra Vret
Telefon: 072-718 2528
E-post:
k.lindestam@outlook.com

Ledamöter:
Svante Nilsson
Odensjö
Telefon: 0708-773 203
E-post:
nilsson.svante@hotmail.com

Lisa Martinsson
Torseryd
Telefon: 070-566 5940
E-post:
lalisa035@gmail.com

Monica Andersson
Gårdshult
Telefon: 070-590 2510
E-post:
monica.andersson2015@outlook.com