ODENSJÖ SPF

Varje måndag väljer vi en trevlig väg och så promenerar vi fikar tillsammans och lär oss om vår bygd

Odensjö SPF är en mycket aktiv förening med c:a. 90 medlemmar.
Vi har månadsmöten på hösten och våren med olika programinslag.

Endagarsresor anordnas under sommaren och det förekommer även resor under flera dagar.
Du som ännu inte är medlem välkommen att dela vår gemenskap.
Kostnad 250 kr per år och då får man också tidningen Senioren.
Välkommen.

STYRELSEN

Ordförande
Sive Björk
Tel: 070 2925047
E-post: sive.bjork@yahoo.se

Sekreterare
Lena Nennefors
Tel: 070 622 77 71
E-post: lena.nennefors@gmail.com

Kassör
Doris Svensson
Tel: 035-91024, 070 6370185
E-post: doris.enebo@hotmail.se

Ordinarie styrelseledamot
Gunvor Nyberg
Tel: 035-93062, 0703 993162

Jan-Ove Persson
Tel: 070 622 35 06
E-post: jan-ove.persson@hotmail.se

Resekommitté

Studieombud:          
Lisbeth Johansson
Tel: 070 316 04 64