UNNENS FVOF

UNNENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

Unnen är en populär fiskesjö för både närboende och turister. Enligt enkätundersökningen så fiskades det totalt i Unnen 3400 dagar
(i genomsnitt 3-5 timmar) 2009.
Unnen har en stor utvecklingspotential inom fisketurism då sjön är stor och ligger i en utvecklingsbar bygd. Det bedrivs ett varierat fiske i Unnen efter abborre, gädda, gös och karpfisk. Även redskapsfiske förekommer med bottengarn och nät.
Det finns goda chanserna att fånga stor gädda och gös. Idag är det främst gösen som lockar fiskare till sjön. Förr var även fisket efter lake och abborre mycket bra i sjön och det var inte ovanligt att det fångades stora exemplar. Det finns uppgifter om fångade gäddor över 15 kg i Unnen och årligen tas flera över 10 kg.

STYRELSEN

Ordförande
Niels Sörensen, Unnaryd
tel 070-590 30 33

Sekreterare

Göran Nennefors, Loshult, Lidhult
tel 070 - 339 19 53

Kassör
Anders Johansson, Dyhult, Lidhult
tel 070 - 687 71 46

Ledamöter
Leif Magnusson, Vallsnäs, Unnaryd
tel 070-589 46 62

Mattias Hyldegård, Röshult, Lidhult
tel 035-92022

Kennth Lundström, Småöja, Unnaryd
tel 072 -167 01 37

Richard Englund, Vallsnäs, Unnaryd                                                                                                tel 072-167 01 37