Odensjö Veteranmotorträff har blivit en årlig tradition i bygden.  En lokal motorträff i en unik miljö som växt och blivit ett besöksmål för hela södra Sveriges och de senaste träffarna dragit till sig tusentalet besökare. 

Pandemin satte stopp för träffen 2020 och även i är 2021, måste vi tyvärr ställa in eftersom restriktionerna förändrats löpande under sommaren och gjort det svårt att planera. Vi har den absoluta ambitionen att vara tillbaka 2022  och hoppas att ni åter vill vara med oss vid Bolmen!

2017 hade vi fler besökare än någonsin. Här kan du läsa artiklar om tidigare träffar om du är nyfiken.
2015: Runt 180 fordon kom förra året.  och 2016: Träffen 2016

Alla är välkomna att deltaga. Det behöver inte skina om allting.
Varje år dyker nya rariteter från bygden upp även om träffen idag lockar bilar och motorcyklar från hela södra Sverige. .
Följ oss på FB för mer info.
Välkommen till Odensjö!


Här är några av de tidigare
filmerna vi gjort: