jordbruk

Odensjö är en jord- och skogsbygd med tonvikt på skogsbruk. Jordbruken är, om man jämför med slättbygden mycket små.

För 50 år sedan fanns här nästan ett 50-tal bönder som delvis hade sin utkomst från jordbruken. De flesta hade kor och levererade mjölk. Nu år 2011 finns här bara en i socknen som levererar mjölk och det är Ingmari och Bo Svensson i Yttra Röshult.

De som tidigare hade mjölkkor har övergått till köttdjursuppfödning.

Jorden består av lätta sandjordar och tegar med våtare och tyngre jordar, men ingen lerjord. Bergsyrig jord som tål torka bättre finns också, särskilt i Skrinhult, Dyhult och Hyltan.