Gårdsfotografering

Ingmar Andersson, Björkenäs fotograferade under 1980-talet ett antal gårdar och de som då bodde på dem. Det är bland annat från Odensjö by, Björkenäs, Hult, Torarp, Gårdshult, Skrinhult, Dyhult, Bökön, Dalshäll, Röshult, Löckna.
Reimer Nilsson, Vret fotograferade under samma tid gårdar och de boende i Vret, Hagen och Önne
 

På 40-talet fanns det s.k. gårdsfotografer som gick runt i byarna och frågade om de boende ville bli fotograferade utanför sitt hus. Så var det även en gång hemma hos oss i Björkenäs då mormor, morfar, mor och far samt jag, som liten parvel på c:a 5 år, poserar framför vårt hus. Det svartvita fotot har färglagts för hand, en vanlig teknik innan färgfotot slog igenom.
Eftersom jag hade fotografering som hobby och kände de flesta boende i bygden, beslöt jag att genomföra en gårdsfotografering. Hembygdsföreningen gav sitt samtycke till projektet, som genomfördes i början av 1980-talet.
Att genomföra gårdsfotograferingen krävde en hel del planering - jag ringde runt till de boende i bygden och bestämde tider. Jag försökte fotografera by efter by, men det var mycket praktiskt att tänka på. Fotograferingen fick ofta göras på helgerna eftersom alla som bodde i huset skulle vara med på bilden. Sen skulle det vara bra väder och helst skulle skina på ”rätt” sida av huset, det var mer knepigt än jag först tänkt.
Sammanlagt fotograferade jag ett 40-tal hus och gårdar med de boende framför husen. Men tyvärr blev inte alla hus och gårdar i Odensjöbygden fotograferade vid denna tid, därför hoppas jag nu att vår son Anders kommer att fortsätta mitt projekt, vilket han sagt att han är intresserad av att göra. Han är yrkesfotograf.
När sen min gode vän Christer Engstrand i Halmstad  (med rötter från Vret) fick se mina bilder från gårdsfotograferingen föreslog han att jag skulle lägga ut bilderna på Odensjös hemsida, så att alla med intresse för bygden kan ta del av mina bilder. Christer har också hjälpt till att överföra (skanna) samtliga ca 60 negativ från gårdsfotograferingen till digitalt format.

Ingmar Andersson