Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Linné har finansierat vårt projekt i Odensjö Hembygdspark. Projektet består av en naturlekplats som gagnar barn och unga i Odensjö socken och västra delen av Ljungby kommun, men ocskå bidragande till utveckling av motorik och lek med naturmaterial.